ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Βασικές αρχές και εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας»

Ο Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ διοργανώνει σεμινάριο για Βασικές αρχές και εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Στόχος του είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της έρευνας, η προσπάθεια να προσεγγίσουν τις ιδιαιτερότητες της επιστημονικής έρευνας και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να κατανοούν τις μεθόδους και να ερμηνεύουν τα επιστημονικά ευρήματα. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν:
1. Να διατυπώσουν με σαφήνεια το ερευνητικό ερώτημα

2. Να επιλέξουν τον σχεδιασμό της ερευνητικής μεθοδολογίας

3. Να ολοκληρώσουν τη συγγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας τους

Πρόγραμμα