ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αλεξανδρούπολη το διάστημα 23-25 Μαϊου 2024, με τη συνεργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.eebe.gr/conference2024/.