ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης, κατόπιν αξιολόγησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, για την υπηρεσία του Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου για μονογονιδιακά νοσήματα – PGT-M (Αρ. Πιστοποιητικού: 1337, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012).

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την δέσμευση του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής για την επίτευξη και διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Ομάδα Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου: 210 7467467  

                                              Γραμματεία Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής: 210 7467468