ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (E-LEARNING) "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ"

Το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης (eLearning) "Βασικές Αρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία".

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με εργασιακή εμπειρία ή ενδιαφέρον για τις συνεχώς εξελισσόμενες εφαρμογές της Γενετικής στην Υγεία και οδηγεί σε απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο

https://www.healthgenetics.cce.uoa.gr